Pedagogisk profil

Förskolans plattform utgår från den svenska förskolemodellen - Lpfö 18.

Hållbar utveckling

HÄllbar utveckling ses utifrÄn tre dimensioner, den sociala, den ekonomiska och den miljömÀssiga. Förskolorna Àr certifierade för Mulleverksamhet, vilket Àr en del i den hÄllbara utvecklingen.

MÄlet Àr att förskolan ska vara en miljö som möjliggör för barnen att utveckla sin kunskap och demokratiska kompetens genom att lÀra sig samarbeta, utveckla fungerande relationer med andra, pÄ ett medvetet kritiskt sÀtt lÀra sig vÀrdera olika alternativ, lÀra sig ta stÀllning i frÄgor som rör hÄllbarhet och att fÄ förmÄga att aktivt delta i arbetet att nÄ ett hÄllbart samhÀlle.

pedagogsolen

Basmiljön Àr anpassad efter barnets Älder och intresse. HÀr arbetar vi med projekt utifrÄn olika mÄlomrÄden eller utvecklingsomrÄden. Dokumentationen sker utifrÄn barnets eget lÀrande och för att förÀldrarna ska fÄ en tydlig inblick i barnets vardag.

Förskolan har inriktningen hÄllbar utveckling. Vi samarbetar med FriluftsfrÀmjandet och har utepedagogik, dÀr vi genom leken lÀr oss om vÀxter och djur. Pedagogerna Àr utbildade av FriluftsfrÀmjandet.
Läs gärna mer om Friluftsfrämjandet här: www.friluftsframjandet.se

Vi arbetar med medveten språkträning varje dag.

Vi har sex studiedagar per lÀsÄr, dÄ personalen har fortbildning.
Vi stÀnger fyra veckor under sommaren.