Välkommen till Solveigs Förskolor

SolrosBarnen är vår framtid. Vi vill ge barnen lärdomar och uppfattningar om det föränderliga samhället och att vi alla har möjligheter och ansvar att påverka förändringarna. Vi lyssnar på barnen och ger dem en plattform där de kan visa sin kraft och förmåga.

Förskolan arbetar för hållbar utveckling vilket innebär demokratiska arbetsmetoder och ett förhållningssätt till social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Arbetet för hållbar utveckling sätter sin prägel på hela verksamheten och utgår från Läroplanen (Lpfö 18). Den röda tråden genomsyrar arbetet på förskolan.

Våra föräldralediga kan i samråd med personalen komma överens om vilka tider barnet kan vistas på förskolan, dock gäller max 15 timmar i veckan.

Samarbetspartners och utmärkelser

friluftsframjandet varldskulturmuseet Gasell-vinnare-2015