Förskolan på Danska vägen

Här finns en avdelning Förskolan på Räntmästaregatan med 3-4 pedagoger som arbetar tillsammans med barn i
åldern 1-5 år.

Förskolans lokaler är indelade¬†som "rum i rummet". Det innebär att materialet är placerat i barnens nivå för att barnet ska ges möjlighet till självständiga val.¬†Rummets utformning utgår från vad barnet har för intresse just nu och förändras därför ofta. Dokumentationen sker utifrån barnets eget lärande och för att föräldrarna ska få en tydlig inblick i barnets vardag.

Förskolan ligger på Danska vägen 80.


Hitta hit


Visa Förskolan Danska vägen på en större karta